22ste zondag door het jaar

Zondag 3 september 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering/koffiedrinken
Voorganger: J. Acuña
Muziek: Ceciliakoor

Met verkoop van de Wereldwinkel