24e zondag door het jaar

Zondag 15 september 2024 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering met Kindernevendienst
Voorganger: M. Palic