24ste zondag door het jaar

Zondag 17 september 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering met Kindernevendienst
Voorganger: M. Palic
Muziek: Ceciliakoor