32ste zondag door het jaar

Zondag 12 november 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: C. Fabril
Muziek: Samenzang