Allerzielen

Donderdag 2 november 2023 om 19:15 uur
Type: Eucharistieviering/zegening graven
Voorganger: M. Palic
Muziek: Ceciliakoor