Eerste zondag van de Advent

Zondag 3 december 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering/koffiedrinken
Voorganger: M. Palic
Muziek: Ceciliakoor