Geen viering in Vituskerk (allen welkom voor het jaarlijkse kerkwijdingsfeest in de Thomaskerk te Huizen)

Zondag 19 november 2023 om 09:30 uur
Type: Eucharistieviering/koffiedrinken
Voorganger: M. Palic/T. Hekkenberg
Muziek: Thomaskoor/Ceciliakoor

Op deze dag viert de kerk in Huizen, onze zuster in de samenwerking met de parochies in Huizen en Laren, haar jaarlijkse kerkwijdingsfeest. Onze kerk is dan bewust gesloten zodat wij met hen mee kunnen vieren. NB! De viering in Huizen is om 09.30 uur.