19e zondag door het jaar

Zondag 13 augustus 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña
Muziek: Ceciliakoor