14e zondag door het jaar

Zondag 9 juli 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering/koffiedrinken
Voorganger: J. Acuña
Muziek: Ceciliakoor

Na de viering koffiedrinken, fietstocht en gezamenlijk eten