Vijfde zondag door het jaar

Zondag 4 februari 2024 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña
Muziek: Ceciliakoor