Vijfde zondag door het jaar

Zondag 5 februari 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: C. Fabril