Vijfde zondag van de 40-dagentijd (zaterdagviering)

Zaterdag 25 maart 2023 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuna