Vijfde zondag van de 40-dagentijd

26 maart 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuna