Vijfde zondag van de veertigdagentijd (GEZINsviering)

Zondag 17 maart 2024 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña