Vijfde zondag van de veertigdagentijd (zaterdagviering)

Zaterdag 16 maart 2024 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña of M. Palic