Vijfde zondag van Pasen

Zondag 7 mei 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering/koffiedrinken
Voorganger: C. Fabril