Vijfde zondag van Pasen

7 mei 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: C. Fabril