Goede Vrijdag vieringen

7 april 2023 om 00:00 uur

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paastijd in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen.

In de middag loopt de voorganger langs alle staties. Het is een oefening in verlies. Je volgt iemand, de mensenzoon, op zijn laatste schreden van zijn leven. Vrijdag 7 april, 14.30 uur.

De avondliturgie van Goede Vrijdag heeft een bijzonder karakter. Er is geen eucharistie. De structuur bestaat uit vier delen: een woorddienst, de grote voorbede, de kruisverering en de communie.

De kruisdood brengt heil voor de hele wereld. Daarom wordt er gebeden voor alle noden van de wereld en de Kerk: voor de Kerk, de paus, de ambtsdragers en gelovigen, de doopleerlingen, de eenheid van de christenen, het joodse volk, de niet-christenen, de wereldlijke gezagsdragers, alle noodlijdenden. Vervolgens kan men het kruis persoonlijk aanbidden. Daarmee wordt beaamd dat het geloof ontstaat door de verkondiging van het lijden en de dood van Christus. Vrijdag 7 april, 19.15 uur mmv het Goylants Kamerkoor.