Vijfde zondag van Pasen

Zondag 28 april 2024 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña
Muziek: Ceciliakoor