Vreugdevol: priesterwijding Juan Ignacio

26 mei 2024

Sinds enige tijd loopt Juan Ignacio Jimenez Walker, afkomstig uit Chili, stage bij de parochies in onze regio. Dientengevolge hebben wij hem meegemaakt als voorganger in onze kerk. Toen, nog als diaken, ging hij voor in een Woord- en Communieviering. Ook was Juan Ignocio belangrijke schakel in het Vormselproject dat momenteel gaande is (zie Vormselviering, welkom aan iedereen!). Juan Ignacio woonde een lange tijd in de pastorie tezamen met Mikel en Javier. Mede omdat zijn huisgenoot in Naarden, pastor Carlos Fabril, voor lange tijd in Brazilië verbleef. Onze parochie heeft Juan Ignacio omarmt, hoe kan het ook anders met zo’n getalenteerde en bevlogen jonge man.

Op zater­dag 25 mei is Juan Ignacio tot priester gewijd door Mgr. Hendriks in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Zie voor foto’s: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=6140&t=Fotoserie+priesterwijding

Zondag 26 mei volgde zijn eerste heilige mis in de Mariakerk (Koepelkerk) in Bussum.  Een prachtige viering met onder grote belangstelling.

Wat de vervolgstappen voor Juan Ignacio zullen zijn, zijn momenteel nog niet bekend. Wij hopen hem nog even (liever heel lang) in ons midden te hebben.

Andere berichten