Gaat u mee op reis naar Rome?

7 november 2023

In het jaar 2025 wordt in de Kerk weer een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden, bedoeld om de gelovigen extra te laten profiteren van de geestelijke schatten van de Kerk van Christus. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Centrum van een Heilig Jaar is Rome. Daar worden dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van vier basilieken plechtig geopend, zodat pelgrims via deze deuren de kerken op hun pelgrimstocht kunnen betreden.

De voorbereidingen in Rome zijn al in volle gang. Zo is het thema al bekend: Pelgrims van Hoop. Ook in ons land wordt al naar het Heilig Jaar 2025 gekeken. Zo zullen alle Nederlandse bisdommen van 26 april t/m 3 mei een gezamenlijke, nationale, bedevaart houden.
Ook ons bisdom doet hier volop aan mee en iedereen is uitgenodigd: alle parochies, pastores en parochianen, en vooral de gezinnen, grootouders en kleinkinderen, jongeren. Geprobeerd wordt ook een zorgreis te organiseren.

Onze parochie zal u op de hoogte houden van dit mooie initiatief.

Andere berichten