19e zondag door het jaar (zaterdagviering)

Zaterdag 12 augustus 2023 om 17:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: J. Acuña