Uitnodiging parochiebijeenkomst vervolg synode, 4 april!

18 maart 2024

Twee jaar geleden zijn we met parochianen uit Huizen, Blaricum en Laren samengekomen om na te denken over het thema: samen onderweg zijn. We spraken over drie kernthema’s: ‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid in de zending’ en ‘dialoog in kerk en maatschappij’. Van deze bijeenkomst is een verslag naar het bisdom gestuurd en via een Nederlandse samenvatting en een Europese samenvatting is dit meegenomen in het eerste deel van de wereldwijde bisschoppensynode afgelopen oktober. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.
Daarmee is de tweede fase aangebroken waarin paus Franciscus ons opnieuw oproept om in gesprek te gaan.  Er is een nieuw document opgesteld waarin ons gevraagd wordt om in gesprek te gaan rond het thema Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Dit is vertaald in vier gespreksonderwerpen:
* Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn (sacramenten als moment van samen op weg zijn met de Heer, spreken en denken over onze eigen roeping, verrijking parochie door nieuwe leden);
* Vorming in een missionaire kerk (ervaring bij voorbereiden mensen op sacramenten, mooie kanten van katholieke gezinsleven, ervaring met missionaire kerk, inzet voor de samenleving);
* Deelname aan een verwelkomende Kerk (voel je je welkom, heb je je wel eens niet welkom gevoeld, invloed van verschillende culturen/visies);
* Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk (wat is je roeping in de kerk, wordt deze erkend, persoonlijke negatieve ervaringen met mede-gelovigen of gewijde beambten).

Het bestuur nodigt alle parochianen van Laren, Blaricum en Huizen uit voor een bijeenkomst hierover. Datum, tijd en locatie: donderdag 4 april, 20.00 – 22.00 uur, Thomaskerk.   We zullen dan in vier groepen over één van deze onderwerpen praten. Een verslag van de avond wordt naar het bisdom gestuurd als bijdrage voor de tweede wereldwijde bisschoppensynode later dit jaar. Daarnaast hopen we dat er ideeën bij zijn die we in onze eigen parochies kunnen toepassen. Om de avond goed te laten verlopen is het belangrijk u voor te bereiden door de handreiking voor het gesprek te lezen. U kunt deze opvragen bij het secretariaat van onze parochie, maar ook vinden op de websites van de parochies en die van het bisdom Haarlem.
We vragen u zich aan te melden voor deze avond bij het secretariaat in Huizen (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).

Als vervoer naar de Thomaskerk voor u een probleem is, kunt u dat doorgeven aan het secretariaat in Blaricum.

Andere berichten