Website Vier.nu

18 februari 2024

De website Vier.nu geeft informatie over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake. De site biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie en worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd. Op de website van onze eigen parochie kunt u informatie vinden over de vieringen in de veertigdagentijd en Pasen in de Vituskerk. Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

Andere berichten